Friday, December 14, 2018

Hanya Mafi Kyau Da Za ka Ajiye Ayyukan Ka A...

Kowanne irin mataki ka dauka, lallai ajiya (Backup) ita ce matakin farko. Kamar yadda muka sani a wannan zamani, muna amfani da na'urar Computer wajen...