More
    Tuesday, July 16, 2019

    Operating System

    Operating System ko kuma ka kira shi da OS, shi ne software da ya fi kowanne mahimmanci a...

    Utility Software

    Utility Software suna wani ɓangare ne na System Software amma shi aikin shi shi ne lura da lafiyar Operating System da yadda abubuwa suke...