More
  Tuesday, July 16, 2019

  Operating System

  Operating System ko kuma ka kira shi da OS, shi ne software da ya fi kowanne mahimmanci a...

  Utility Software

  Utility Software suna wani ɓangare ne na System Software amma shi aikin shi shi ne lura da lafiyar Operating System da yadda abubuwa suke...

  Yadda ake saka windows 7 a Computer

  Wannan matakai da zamu nuna zamu nuna su daki-daki ne na yadda za mu daura manhaja ta Microsoft Windows na Windows 7 Ultimate. Wannan...