More
    Tuesday, July 16, 2019

    VLC DINA YANA DA MATSALA

    Assalam, malam VLC DINA YANA DA MATSALA, YANA FITOMIN DA "DEBUG REPORT" IDAN INA AMFANI DA SHI. YAYA ZAN YI?       ...