Sunday, December 16, 2018

RECYCLER VIRUS – Shi ke cinye Folder ya mayar da...

https://youtu.be/Yq-aSi93aFw RECYCLER VIRUS Recycler Virus wani daya daga cikin virus ne da ake da su a cikin kusan Virus sama da miliyan bakwai da ake da...